Breuken vermenigvuldigen: uitleg, oefenen en een handig schema (2023)

Breuken vermenigvuldigen: uitleg, oefenen en een handig schema (1)

Je kind heeft hulp nodig bij vermenigvuldigen met breuken. Waar begin je met je uitleg? Niet voor niets vraagt je kind hulp bij het maken van vermenigvuldigen met breuken. Er is dus een stap of erzijn stappen die hij niet begrijpt of nog niet heeft onthouden.

Voor een kind is het leren van de stappen (de strategieën) van vermenigvuldigen met breuken extra moeilijkwanneer het de tafelsnog niet heeft geautomatiseerd.

Als je kind nog niet zo gemakkelijk de keer- en deeltafels uit het hoofd kan opzeggen, is het ‘toegestaan’ om(een) tafelkaart(en) te gebruiken tijdens het rekenen met breuken. De uitleg is er immers om destappen (de strategieën) van vermenigvuldigen met breuken onder de knie te krijgen. Daar kun je een‘struikelblok’ als het niet goed beheersen van de tafels niet bij gebruiken. Om het vermenigvuldigen van breuken makkelijker te maken, kun je ook gebruikmaken van deze rekenregels.

Beter scoren op het moeilijke onderdeel breuken? Bekijk het complete pakket breuken met oefenboek en uitlegvideo’s voor je kind:

 1. Waardering 4 uit 5

  Marieke Kegels

  Handige tips en het werkboek is heel duidelijk.

57,00

Check of je kind de termen ‘teller’, ‘noemer’ en ‘deelstreepje’ kent.De teller staat boven het deelstreepje en de noemer staat eronder.Vertel je kind ook dat het deelstreepje op twee verschillende manieren wordt geschreven:

1. de breuken in een rekenboek worden geschreven met een horizontaal deelstreepje:

Breuken vermenigvuldigen: uitleg, oefenen en een handig schema (8)

2. een computer gebruikt een diagonaal streepje:

Breuken vermenigvuldigen: uitleg, oefenen en een handig schema (9)

Deze breuken betekenen hetzelfde, maar als je dat (nog) niet weet kan het zo verwarrend zijn.

Een breuk is niets anders dan dat er iets gebroken is. Van dat eerdere geheel heb je nu een aantal delenom mee te werken.Bijvoorbeeld:

Je bent jarig en hebt een taart gekocht. Er komen 7 mensen op bezoek. Je gasten krijgen een stuk taart en natuurlijk wil je zelf ook een stuk. Je snijdt de taart in 8 gelijke stukken. Eén stuk heet 1/8: het is 1 van de 8 stukken. Als je alle 8 stukken bij elkaar legt, heb je weer 1 hele taart.

1 : 8 = 1/8
8 x 1/8 = 8/8 = 1

Breuken vermenigvuldigen: uitleg, oefenen en een handig schema (10)

Download hier de (gratis) Werkbladen Breuken Groep 6/7/8

Werkbladen Groep 7 Rekenen (Gratis)

Breuken vermenigvuldigen: uitleg, oefenen en een handig schema (11)

Gebruik 1 strategie voor het oplossen van de som

Vervolg je uitleg met het geven van een totaaloverzicht. Veel kinderen hebben daar baat bij. Vertel je kind wat het kan verwachten bij vermenigvuldigen met breuken en welke soort sommen er zijn.

Nog een laatste tip voordat de uitleg begint: een flink aantal kinderen heeft baat bij 1 strategie. Ik zaldaarom, voor de duidelijkheid, in mijn uitleg 1 oplossingsstrategie gebruiken.

De volgende soort sommen komen in een rekenmethode van de basisschool aan bod:

 • Breuken vermenigvuldigen met een breuk.
 • Breuken vermenigvuldigen met een heel getal of omgekeerd.
 • Heel getal + breuk (een gemengde breuk) vermenigvuldigen met een breuk.
 • Heel getal + breuk vermenigvuldigen met een heel getal + breuk (twee gemengde breuken).
 • Heel getal + breuk (een gemengde breuk) vermenigvuldigen met een heel getal.

Onderstaande vaardigheden worden bij het maken van deze sommen ook van je kind verwacht:

 • De helen uit een breuk kunnen halen.
 • Het antwoord kunnen vereenvoudigen. Op school wordt dat vaak ‘kleiner maken’ genoemd.
 • Wegstrepen in een breuk.

Heb je behoefte aan een overzicht van de soorten sommen en de bijbehorende strategieën?Onderaan het artikel heb ik alles in een schema (PDF) gezet dat je gratis kunt downloaden.

Breuken vermenigvuldigen met een breuk

Strategie = teller x teller en noemer x noemer.
Bijvoorbeeld:
1/4 x 1/2 = 1/8

Breuken vermenigvuldigen: uitleg, oefenen en een handig schema (13)


De eerste stap is vermenigvuldigen, de tweede stap is de helen eruit halen, de derde stap is vereenvoudigen.Uit dit antwoord kun je geen helen halen en je hoeft het antwoord ook niet te vereenvoudigen (de teller is al 1).

Nog een voorbeeld:
1/4 x 2/5 = 2/20 = 1/10

Breuken vermenigvuldigen: uitleg, oefenen en een handig schema (14)

Opnieuw volgen we de drie stappen:

 • De eerste stap is vermenigvuldigen.
 • De tweede stap is de helen eruit halen.
 • De derde stap is vereenvoudigen.

Uit dit antwoord kun je geen helen halen, maar je kunt het antwoord wél vereenvoudigen (de teller en denoemer kun je door 2 delen).

Nog een voorbeeld:
10/3 x 3/9 = 30/27 = 1 3/27 = 1 1/9

Breuken vermenigvuldigen: uitleg, oefenen en een handig schema (15)

Opnieuw volgen we de 3 stappen:

De eerste stap is vermenigvuldigen, de tweede stap is de helen eruit halen (de teller is groter (meer) dan denoemer, dus er zitten 1 of meer helen in het antwoord). De derde stap is vereenvoudigen (je kunt de teller én denoemer door 3 delen).

Vindt jouw kind het lastig om te bepalen wat het grootste getal is waardoor je de teller en noemer kunt delen?Geen nood, je kunt dan als tussenstap eerst de 2, 3 of 5 gebruiken om mee te delen. Soms ziet een kind na deeerste keer vereenvoudigen gemakkelijker dat het antwoord nog een keer gedeeld kan worden.

Zoals in de onderstaande som:
10/4 x 8/6 = 80/24 = 3 8/24 = 3 4/12 = 3 2/6 = 3 1/3

Je ziet dat je met een aantal keer vereenvoudigen toch tot hetzelfde eindresultaat komt. In een later stadium, als de strategie meer een automatisme is, kan een kind vaak grotere stappenmaken om tot de oplossing te komen.

Breuken vermenigvuldigen met helen

Breuken vermenigvuldigen met een heel getal of omgekeerd

Strategie = de helen keer de teller.
De tussenstap = maak van de helen een breuk:

3 = 3/1
7 = 7/1

Een voorbeeld:

3 x 3/6 = 3/1 x 3/6 = 9/6 = 1 3/6 = 1 1/2

Breuken vermenigvuldigen: uitleg, oefenen en een handig schema (16)

Stap 1:3 x 3/6 = 9/6
Stap 2: je kijkt of je er helen uit kunt halen.Als de teller groter is dan de noemer, zit er tenminste 1 hele in.In 9/6 zit de 6 1 keer. Je hebt dus 1 hele (6 stukken van 1/6) en houdt 3/6 over.
Stap 3: vereenvoudigen. Van de breuk 3/6 kun je beide getallen delen door 3 → 1/2.

Omgekeerd ziet deze som er zo uit:

Strategie = de teller keer de helen.
De tussenstap = maak van de helen een breuk.

3/6 x 3 = als je van de helen een breuk maakt staat er: 3/6 x 3/1 = 9/6

Stap 2 is: je kijkt of je er helen uit kunt halen. 3/6 x 3/1 = 9/6 = 1 3/6
Stap 3 is: vereenvoudigen. Van de breuk 3/6 kun je de teller en de noemer beiden delen door 3 → 1/2 en wordt hetantwoord 1 1/2.

Nog een voorbeeld:
1/4 x 40 (1/4 x 40/1) = 40/4 = 10

Omgekeerd blijft het antwoord het zelfde:
40 x 1/4 → 40/1 x 1/4 = 40/4 = 10

Heel getal + breuk (dit noemen we een gemengde breuk) vermenigvuldigen met een breuk

Let op: het wordt nu een beetje ingewikkelder.

De strategie = de helen keer de noemer (!) en dat getal optellen bij de teller van de breuk.

Breuken vermenigvuldigen: uitleg, oefenen en een handig schema (17)

Visualisatie:maak het voor je kind meer inzichtelijk door de som te tekenen met behulp van de pizza(punten).Je tekent voor deze som: 5 hele pizza’s en die verdeel je elk in 3 stukken. Alle stukken worden gebruikt, jekunt ze dus allemaal een kleur geven. Dan teken je nog een pizza die verdeeld is in 3 stukken, maar daarvankleur je maar 1 punt. Zo heb je 5 1/3 gevisualiseerd en ziet je kind snel dat het in deze som gaat over 16punten van 1/3.

Breuken vermenigvuldigen: uitleg, oefenen en een handig schema (18)

5 1/3 x 1/2=
Tussenstap: voeg eerst de 5 helen toe aan de breuk:
(5 x 3) + 1 = 16
5 1/3 = 16/3

16/3 x 1/2 = 16/6 = 2 4/6 = 2 2/3

Breuken vermenigvuldigen: uitleg, oefenen en een handig schema (19)

Hier geldt:
1. Zet het hele getal om in stukken zo groot als de noemer van de breuk die er direct naast staat: heel getal x noemer. (In het geval van bovenstaand voorbeeld: 5 x 3 = 15)
2. Tel de teller hierbij op: 15 + 1 = 16)
3. Maak de keersom: 16/3 x 1/2 = 16/6.)
4. Haal de helen eruit: 16/3 x 1/2 = 16/6 = 2 4/6.)
5. Vereenvoudig het antwoord: 16/3 x 1/2 = 16/6 = 2 4/6 = 2 2/3.)

Nog een voorbeeld:
6 1/4 x 1/3→ (6 x 4) +1→ 25/4 x 1/3 = 25/12 = 2 1/12

En nog een laatste voorbeeld:
7 1/7 x 9/10 = 50/7 x 9/10 =450/70 = 6 30/70 = 6 3/7

Breuken vermenigvuldigen: uitleg, oefenen en een handig schema (20)

Gemengde breuken vermenigvuldigen

Nu is de stap naar een som met twee gemengde breuken niet zo moeilijk meer.

Heel getal + breuk vermenigvuldigen met een heel getal + breuk (twee gemengde breuken).

Strategie = de helen x de noemer en dat getal optellen bij de teller van de breuk.

1 1/2 x 1 1/5 =
Ook hier geldt:
1. Zet de hele getallen om in stukken zo groot als de noemer van de breuk die er direct naast staat (heelgetal x noemer).
2. Tel de teller hierbij op.
3. Maak de keersom.
4. Haal de helen er uit.
5. Vereenvoudig het antwoord.

Dat ziet er dan zo uit:
1 1/2 x 1 1/5→ (1 x 2) + 1 = 3en (1 x 5) + 1 = 6→ 3/2 x 6/5 = 18/10 = 1 8/10 = 1 4/5

Breuken vermenigvuldigen: uitleg, oefenen en een handig schema (21)

Nog een voorbeeld:
1 7/8 x 5 1/5 = 15/8 x 26/5 = 390/40 = 9 30/40 = 9 3/4

Je ziet dat dit erg grote getallen worden… dat rekent niet gemakkelijk.Kan het makkelijker? Ja! Door de strategie “wegstrepen” in te zetten.Wat houdt wegstrepen precies in?

Wegstrepen

Wegstrepen is niets anders dan een teller en noemer door het zelfde getaldelen voordat je verder gaat met je berekening.

Let er op dat je je kind uitlegt dat wat onder de streep gedeeldwordt, ook boven de streep met hetzelfde getal moet gebeuren. Dit mag in een zelfde breuk maar het mag ookkruislings gebeuren. Dus, in dit voorbeeld streep ik de teller van het eerste getal weg tegen de noemer van hetandere getal.Ik neem bovenstaande breuk als voorbeeld:

1 7/8 x 5 1/5 = 15/8 x 26/5 = 3/8 x 26/1 = 78/8 = 9 6/8 = 9 3/4

Breuken vermenigvuldigen: uitleg, oefenen en een handig schema (22)

In het schuin- en vetgedrukte gedeelte van de som heb ik een teller en noemer met hetzelfde getal gedeeld: 15 en 5 door 5. Ikstreepte ze weg en kreeg de bovenstaande variant op de som. Toch kreeg ik hetzelfde antwoord!

Nog een voorbeeld:

6 1/8 x 3 3/7 = 49/8 x 24/7 = 7/8 x 24/1 = 7/1 x 3/1 = 21/1 = 21

Breuken vermenigvuldigen: uitleg, oefenen en een handig schema (23)

In deze som heb ik zelfs 2 keer weggestreept één keer door te delen door 7 en één keer door te delen door 8.Hierdoor is de som veel gemakkelijker door je kind uit te rekenen.

En dan nu de laatste variant van vermenigvuldigen met breuken.

Heel getal + breuk vermenigvuldigen met een heel getal (een gemengde breuk)

Je kunt dit soort sommen op 2 verschillende manieren uitrekenen. Maar omdat ik heb vastgesteld dat veelkinderen baat hebben bij 1 soort uitleg, beperk ik me tot het uitleggen van de gemakkelijkste manier.

7 x 4 1/2 = 28 7/2 = 31 1/2

Strategie:eerst doe je de helen x de helen→ 7 x 4 = 28
Daarna doe je de helen x de teller (!)→ 7/1 x 1/2 =7/2

Nu kun je de helen uit de uitkomst halen: 28 7/2 = 31 1/2.

In deelstapjes ziet deze som er als volgt uit:
Stap 1:
De helen keer de helen: 7 x 4 = 28
De helen keer de teller: 7/1 x 1/2 = 7/2
Dus 7 x 4 1/2 = 28 7/2

Stap 2: je kijkt of je helen uit de breuk kunt halen.
Het antwoord is ja: in 7/2 zitten 3 helen (3 x 2 = 6) en houd je 1/2 over (rest 1)
Het antwoord is nu 31 1/2.

Stap 3:vereenvoudigen.
Deze breuk kun je niet meer vereenvoudigen, de teller is al 1.

Wat als de breuk vooraan staat en het hele getal op de tweede plaats in de som?
1/4 x 40 =
Hier staat eigenlijk: 1/4 x 40/1→ 1 x 40 = 40 en 4 x 1 = 4→ 1/4 x 40/1 = 40/4 = 10

Ook bij de volgende som volg je de stappen:
Helen keer helen en teller keer de helen.
2 1/3 x 12 =→
Helen keer de helen: 2 x 12 = 24
Teller keer de helen: 1 x 12→ 12/3
Dus 2 1/3 x 12 = 24 12/3 = 28

Breuken vermenigvuldigen: uitleg, oefenen en een handig schema (24)

Een laatste voorbeeldsom waarbij je helen met een breuk vermenigvuldigt:
5 7/9 x 3 =

Strategie:
1. De helen keer de helen en de teller keer de helen.
2. Helen uit de breuk halen.
3. Vereenvoudigen.

1. 5 x 3 = 15 en 7 x 3 = 21
Het antwoord op stap 1 is: 15 21/9

2. De 9 past twee keer in de 21 en dan houd je drie stukken van 1/9 over.
Het antwoord is: 2 3/9. Dit getal tel je bij de helen op die je al had, in dit voorbeeld bij de 15 helen. Het antwoord wordt dan: 17 3/9.

3. 17 3/9, deze breuk kun je nog vereenvoudigen. 3 en 9 kun je beide door 3 delen. Het antwoordwordt dus: 17 1/3.

5 7/9 x 3 = 15 21/9 = 17 3/9 = 17 1/3

Breuken vermenigvuldigen met hele getallen

De meeste fouten worden gemaakt doordat een kind de onderstaande strategieën door elkaar haalt.Visualisatie (tekenen) is samen met zeer regelmatig kort oefenen vaak de oplossing.

Breuken vermenigvuldigen: uitleg, oefenen en een handig schema (25)

Voorbeeld:

3/5 x 4

Breuken vermenigvuldigen: uitleg, oefenen en een handig schema (26)

Breuken vermenigvuldigenmet een heel getal of omgekeerd.
Strategie= de helen x de teller→ 4 x 3 = 12→ 3/5 x 4 = 12/5 = 2 2/5
Eventuele tussenstap= maak van de helen een breuk, 4 = 4/1, 7 = 7/1, enzovoort. Dan volgt teller x teller en noemer x noemer.

Breuken vermenigvuldigen: uitleg, oefenen en een handig schema (27)

Download het schema als PDF-bestand

Breuken vermenigvuldigen: uitleg, oefenen en een handig schema (28)

Wil je liever breuken oefenen met lego? Download hier het PDF-bestand.

Download hieronder gratis oefenbladen voor rekenen!

Werkbladen Groep 7 Rekenen (Gratis)

Breuken vermenigvuldigen: uitleg, oefenen en een handig schema (29)

Werkbladen Groep 8 Rekenen (Gratis)

Breuken vermenigvuldigen: uitleg, oefenen en een handig schema (30)

Meer uitleg over breuken?

 • Breuken oefenen: de complete handleiding
 • Zo gebruik je een breukenposter
 • Breuken optellen
 • Breuken aftrekken
 • Breuken vermenigvuldigen
 • Breuken gelijknamig maken
 • Breuken vereenvoudigen
 • Kleinste gemene veelvoud
 • Procenten berekenen
 • Breuken groep 6
 • Deel van het geheel berekenen
 • Breuken op de getallenlijn plaatsen

 1. Waardering 4 uit 5

  Marieke Kegels

  Handige tips en het werkboek is heel duidelijk.

57,00

Breuken vermenigvuldigen: uitleg, oefenen en een handig schema (37)

Mirjam de Reus

Mirjam is Remedial Teacher en volgde de PABO (Bachelor of Education)

Over Mirjam

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Melvina Ondricka

Last Updated: 02/01/2023

Views: 6021

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Melvina Ondricka

Birthday: 2000-12-23

Address: Suite 382 139 Shaniqua Locks, Paulaborough, UT 90498

Phone: +636383657021

Job: Dynamic Government Specialist

Hobby: Kite flying, Watching movies, Knitting, Model building, Reading, Wood carving, Paintball

Introduction: My name is Melvina Ondricka, I am a helpful, fancy, friendly, innocent, outstanding, courageous, thoughtful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.